การเขียนโน้ตดนตรี

Taxonomy

Code

Scope note(s)

Source note(s)

Display note(s)

Hierarchical terms

การเขียนโน้ตดนตรี

Equivalent terms

การเขียนโน้ตดนตรี

Associated terms

การเขียนโน้ตดนตรี

1 Archival description results for การเขียนโน้ตดนตรี

1 results directly related Exclude narrower terms

สมุดจดวิชา Composition เล่ม Early first year note ที่ Tokyo Academy of Music

สมุดจดโน้ตดนตรีที่ใช้ในการศึกษาวิชา Composition เล่ม Early first year note ของอาจารย์ประสิทธิ์ ศิลปบรรเลง ระหว่างศึกษาที่ Tokyo Academy of Music ประเทศญี่ปุ่น โดยมีผู้สอน คือ Prof. Dr. Klaus Pringsheim

ประสิทธิ์ ศิลปบรรเลง