การศึกษาวิชาดนตรี

Taxonomy

Code

Scope note(s)

Source note(s)

Display note(s)

Hierarchical terms

การศึกษาวิชาดนตรี

Equivalent terms

การศึกษาวิชาดนตรี

Associated terms

การศึกษาวิชาดนตรี

1 Archival description results for การศึกษาวิชาดนตรี

1 results directly related Exclude narrower terms

สมุดจดวิชา Composition เล่ม Early first year note ที่ Tokyo Academy of Music

สมุดจดโน้ตดนตรีที่ใช้ในการศึกษาวิชา Composition เล่ม Early first year note ของอาจารย์ประสิทธิ์ ศิลปบรรเลง ระหว่างศึกษาที่ Tokyo Academy of Music ประเทศญี่ปุ่น โดยมีผู้สอน คือ Prof. Dr. Klaus Pringsheim

ประสิทธิ์ ศิลปบรรเลง