ประเทศญี่ปุ่น

Taxonomy

Code

Scope note(s)

Source note(s)

Display note(s)

Hierarchical terms

ประเทศญี่ปุ่น

Equivalent terms

ประเทศญี่ปุ่น

Associated terms

ประเทศญี่ปุ่น

1 Archival description results for ประเทศญี่ปุ่น

1 results directly related Exclude narrower terms

การแสดงดนตรีไทย-ญี่ปุ่น

การแสดงดนตรีไทยผสมกับเครื่องดนตรีญี่ปุ่น Koto สันนิษฐานว่า เป็นการแสดงในงานเปิดสมาคมนักเรีเยนเก่าญี่ปุ่นในประเทศไทย
อาจารย์ประสิทธิ์ ได้นำเอาเครื่องดนตรีไทยและเครื่องดนตรีญี่ปุ่นมาผสมผสานกันในการแสดงบทเพลง