Showing 3586 results

Archival description
Advanced search options
Print preview View:

3205 results with digital objects Show results with digital objects

Koncert fur Orchester

Koncert fur Orchester เป็นเพลงที่ Klaus Pringsheim แต่งและมอบให้อาจารย์ประสิทธิ์ ที่โตเกียว วันที่ 12 ตุลาคม ค.ศ.1935 To my dear happy Mr. Prasidh Silapabanleng

อัลบั้มสายสัมพันธ์ (Sai Sumphan Album)

บทประพันธ์เพลง “สายสัมพันธ์” เป็นบทเพลงที่ประสิทธิ์ ศิลปบรรเลง และภริยาคู่ชีวิต ลัดดา สารตายน ศิลปบรรเลง ผู้แต่งคำร้องชื่นชอบมากเป็นพิเศษ ด้วยว่าทำนองและคำร้องมีความหมายหวานซึ้งสะท้อนความรู้สึกและความสัมพันธ์ที่มีต่อกันอย่างแนบแน่นจริงใจตลอดชั่วชีวิตรักและชีวิตสมรสอันยืนนานกว่า 57 ปี ของท่านทั้งสอง ดังนั้น เพื่อเป็นเกียรติและรำลึกถึงความผูกพันอย่างลึกซึ้งที่ท่านทั้งสองมีต่อกัน จึงจัดทำอัลบั้มชุดนี้ขึ้นให้ชื่อว่า ชุด “สายสัมพันธ์” เพื่อเป็นอนุสรณ์แห่งความรักและผูกพัน

อัลบั้ม “สายสัมพันธ์” เป็นผลงานการประพันธ์ของประสิทธิ์ ศิลปบรรเลง สำหรับการแสดงละครเวที โดยคณะผกาวลี เรื่องต่างๆ ในช่วง พ.ศ. ๒๔๙๑-๒๔๙๓ ทุกบทเพลงเป็นการขับร้องเดี่ยว หรือขับร้องคู่ โดยตัวละครเอกในบทละครเรื่องนั้นๆ ประสิทธิ์ ศิลปบรรเลง ได้ประพันธ์และเรียบเรียงเสียงประสานทุกเพลงแต่มีบางเพลง ที่ได้ประพันธ์ไว้นานมากแล้ว และมิได้นำมาบรรเลงบ่อยนัก จึงมี Score ไม่ครบถ้วน อัปสร กูรมะโรหิต ลูกศิษย์ใกล้ชิดคนสุดท้ายในช่วงชีวิตของท่าน ได้ช่วยปรับปรุงเรียบเรียงเสียงประสานจากต้นฉบับเท่าที่จะหาพบได้ส่วนหนึ่ง และอีกส่วนหนึ่งเป็นผลงานที่ อัปสร กูรมะโรหิต เรียบเรียงเสียงประสานขึ้นใหม่ เป็นส่วนของการศึกษาวิชาการประพันธ์เพลงที่เรียนกับอาจารย์ประสิทธิ์ ศิลปบรรเลง เพลงส่วนนี้ได้แก่เพลง อยากจะลืม, มิ่งขวัญคู่ฟ้า, เห็นใจสักครั้ง และเพลงหวานรื่น รวม ๔ เพลงด้วยกัน

อัลบั้มชุด “สายสัมพันธ์” นี้ จัดทำเป็นแผ่น CD เมื่อเดือนมิถุนายน ๒๕๔๘ ที่เมือง RIGA ประเทศ LATVIA บรรเลงโดยนักดนตรีชาวลัตเวีย โดยวงดุริยางค์ The Latvian National Symphony Orchestra โดย Mr.Terje Mikkelsen ชาวนอร์เวย์เป็นวาทยกร

ผู้ขับร้องเพลงในชุด สายสัมพันธ์ คือ ใจรัตน์ พิทักษ์เจริญ (ขับร้องเสียงโซปราโน) และ กรวิช เทพหัสดิน ณ อยุธยา (ขับร้องเสียง บาริโทน)

 • วงดุริยางค์ : The Latvian National Symphony Orchestra
 • ผู้อำนวยเพลง : Terje Mikkelsen
 • ผู้บันทึกเสียงและผสมเสียง : Karlis Pinnis และ Vilnis Kaksis
 • สถานที่บันทึกเสียง : Riga Recording Studio, เมืองริก้า ประเทศลัตเวีย
 • ผู้ขับร้อง : ใจรัตน์ พิทักษ์เจริญ และ กรวิช เทพหัสดิน ณ อยุธยา
 • ผู้อำนวยการผลิต : ดร.กุลธร ศิลปบรรเลง บุตรของประสิทธิ์ ศิลปบรรเลง และหลานของหลวงประดิษฐไพเราะ (ศร ศิลปบรรเลง)
 • ผู้ประสานงาน : อรปรียา ศิลปบรรเลง และ ยศธร ศิลปบรรเลง
 • ขอขอบคุณ : ลัดดา ศิลปบรรเลง, ยาหยีศรีเฉลิม ศิลปบรรเลง, วัลย์ลดา หงส์ทอง, มธุสร วิสุทธกุล, ไกวัล กุลวัฒโนทัย, ใจรัตน์ พิทักษ์เจริญ, กรวิช เทพหัสดิน ณ อยุธยา, Hazel and Bjorn Henriksen, รังสิ ถาวรังกุร
 • ขอขอบคุณเป็นพิเศษ : อัปสร กูรมะโรหิต ผู้จัดเตรียมสกอร์ของทุกเพลงในการบันทึกเสียง

To mark the love and affection that Prasidh and Ladda had shared warmly together for over 57 years, this album is thus named “Sai Sumphun”, meaning “bond of warm affection”.

Prasidh Silapabanleng composed and orchestrated most of the 31 songs recorded in this album. Except for some 4 songs where Apsorn Kurmarohita, the last and fond pupil of Prasidh has helped by completing the missing parts of the scores or rearranging or rearranging whole songs as well as orchestrating a song given as an exercise to her by Prasidh. These songs are “Yark Ja Leum”, “Ming Kwan Ku Fah”, “Henjai Suk Krung” and “Waan Ruen”.

 • The Latvvian National Symphony Orchestra conducted by Terje Mikkelsen.
 • Vocalist Jairat Pitakchroen and Korawij Devahastin
 • This recording took place in June 2005 at the Riga Recording studio, Riga, Latvia.
 • Recorded Producer : Kalis Pinnis, Vilnis Kaksis
 • Excutive Producer : Dr.Kulthorn Silapabanleng (Son of Prasidh Silapabanlenf and Grandson of Luang Praditpairoh)
 • Coordinators : Orpriya Silapabanleng, Yosathorn Silapabanleng
 • Thanks to : Ladda Silapabanleng, Yahysrichalerm Silapabanleng, Valyalada Hongstong, Mathurose Visuthakul, Kaiwal Kulwathanothai, Jairat Pitakchroen, Korwij Devahastin, Bjorn and Hazel Henrikson, Rungsi Thavarungkul.
 • Special Thanks to : Apsorn Kurmarohita, for her time and effort spent in the preparation of scores and parts of all songs in this recording

งานละครเวทีของคณะผกาวลี

บันทึกกำเนิดของคณะละครผกาวลี และเรื่องที่แสดง โดยความทรงจำและลายมือของคุณครูลัดดา สารตายน ศิลปบรรเลง

ลัดดา (สารตายน) ศิลปบรรเลง

Results 1 to 20 of 3586